Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Inwestycje giełdowe > Atrakcyjność oszczędzania

Atrakcyjność oszczędzania

Atrakcyjność oszczędzania można rozpatrywać zgodnie z trzema podstawowymi charakterystykami inwestycji finansowych, czyli: dochodu, ryzyka oraz płynności. Atrakcyjność oszczędzania Dochód a dokładnie stopa dochodu charakteryzuje się, tym, że im wyższa stopa oprocentowania instrumentu, tym wyższa stopa dochodu inwestycji. Koleją zależnością jest to, że im częstsza reinwestycja (kapitalizacja), tym wyższa stopa dochodu, zaś stopa dochodu dla inwestycji (już po opodatkowaniu dochodów z inwestycji, „czysta”) powinna być wyższa niż inflacja. Ważnym elementem jest tutaj również przewidywany czas, po jakim inwestor może oczekiwać wpływów pieniężnych z instrumentu finansowego. Kolejną podstawową cecha jest ryzyko. Prawie każda inwestycja niesiecie ze sobą pewne ryzyko. Atrakcyjność oszczędzania Czasem jest ono większe, czasem mniejsze i zależne jest od preferencji i gotowości do podjęcia ryzyka przez każdego indywidualnego inwestora. Trzecią istotną cechą charakteryzującą instrument finansowy jest płynność, czyli możliwość zamiany instrumentu finansowego na gotówkę w krótkim okresie po spodziewanej cenie. Instrumenty finansowe, które nie są zbywalne, tzn. którymi nie dokonuje się obrotu, mają mniejszą płynność w porównaniu z instrumentami zbywalnymi. Atrakcyjność oszczędzania Ważne są tu dwie zależności: śród dwóch form oszczędzania (inwestycji) różniących się długością okresu inwestycyjnego, inwestycja krótkoterminowa jest zwykle bardziej płynna, oraz to, że inwestycje bardziej płynne zwykle charakteryzują się niższym dochodem.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.