Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Rynki finansowe > Cechy współczesnego rynku kapitałowego

Cechy współczesnego rynku kapitałowego

Rynek kapitałowy by móc odgrywać w danym państwie znaczącą rolę musi charakteryzować się trzema podstawowymi cechami, czyli przejrzystością i rzetelnością, efektywnością i płynnością oraz innowacyjnością. Cechy współczesnego rynku kapitałowego Przejrzystość zawiera się w przyjętym sposobie zawierania transakcji i informowaniu o zrealizowanych transakcjach. Na polskim rynku kapitałowym obowiązuje zasada transparencji rynku, zgodnie, z którą wszyscy jego uczestnicy powinni mieć zapewniony jednakowy dostęp do tej samej informacji w tym samym czasie. Skuteczność działania rynku kapitałowego i rola, jaką odgrywać on będzie w gospodarce zależy w znacznym stopniu od efektywności tego rynku. Efektywny rynek kapitałowy to taki, na którym ceny instrumentów finansowych zawsze w pełni odzwierciedlają wszelkie dostępne informacje. Cechy współczesnego rynku kapitałowego Cechę efektywności rynku kapitałowego można rozważać w trzech głównych aspektach: efektywności alokacyjnej, polegającej na zdolności rynku do optymalnej alokacji środków finansowych między sektorami gospodarki, efektywności operacyjnej, sprowadzającej się do zapewnienia atrakcyjnych warunków do dokonywania transakcji; chodzi tu przede wszystkim o płynność walorów, ciągłość cenową, brak dyskryminacji inwestorów, racjonalny poziom kosztów transakcyjnych itp. oraz efektywności informacyjnej, czyli zdolności rynku do właściwej oceny dostępnych informacji oraz do szybkiego reagowania w przypadku pojawienia się nowej informacji. Cechy współczesnego rynku kapitałowego Płynność na rynku kapitałowym, oznacza szybkość i łatwość z jaką składnik aktywów może być zamieniony na gotówkę.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.