Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Oszczędzanie > Cele i motywy oszczędzania

Cele i motywy oszczędzania

Celem, z jakim związany jest cały proces oszczędności jest przesunięcie konsumpcji w czasie oraz jej zwiększenie w przyszłości. Cele i motywy oszczędzania Zwiększenie konsumpcji nie wynika, bowiem z samej istoty oszczędności, lecz ma ścisły związek z pojęciem inwestowania. Z kolei poprzez pojęcie inwestowania należy rozumieć takie wykorzystywanie dób i usług, które wykorzystywane jest do wytworzenia nowych dóbr i usług. Motywy skłaniające gospodarstwa domowe do oszczędzania to przede wszystkim motyw transakcyjny, motyw przezornościowy oraz motyw portfelowy. Pierwszy z motywów – motyw transakcyjny związany jest z potrzebą utrzymania pieniędzy w postaci płynnej dla celów rozliczeniowych i regulacji zobowiązań płatniczych ludności. Cele i motywy oszczędzania Kolejny z motywów – motyw przezornościowy polega na tym, iż ludzie decydują się trzymać pewien zasób pieniądza, przeznaczony na pokrycie nieprzewidzianych wydatków, których ani dokładnego rodzaju, ani też wysokości nie są w stanie przewidzieć. Powoduje to, że poszczególne gospodarstwa domowe skłaniają się do zabezpieczenia środków pieniężnych na przyszłe okresy, potrzeby mniej czy bardziej odległe, przewidywalne i nieprzewidywalne. Ostatnim z motywów jest motyw portfelowy, który uwarunkowany jest od stosunku poszczególnych inwestorów do ryzyka. Cele i motywy oszczędzania Powoduje to, że inwestorzy bardziej niechętni podejmowania ryzyka skłonni zaakceptować niższą dochodowość oszczędzania w zamian za zwiększenie pewności dochodu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.