Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Oszczędzanie > Czynniki determinujące do oszczędzania

Czynniki determinujące do oszczędzania

Do głównych czynników, które wpływają na poziom oszczędności zaliczyć należy: czynniki pozaekonomiczne i niefinansowe, czynniki o charakterze psychospołecznym i demograficznym oraz czynniki ekonomiczne i finansowe. Czynniki determinujące do oszczędzania Pierwszy rodzaj czynników, czyli ekonomicznych i niefinansowych posiada charakter fiskalny, oznacza to że na oszczędzanie mają wpływ czynniki fiskalne takie jak ulgi i preferencje podatkowe dla oszczędzających. Czynniki o charakterze psychospołecznym i demograficznym ukazują zachowania ludzi ze względu na pewne uwarunkowania. Czynniki determinujące do oszczędzania Wpływ ma tutaj stosunek społeczeństwa do oszczędzania, tradycje w zakresie przekazywania dorobku przyszłym pokoleniom, czyli spadki i darowizny oraz „styl życia”

dominujący w danym społeczeństwie. W grupie tych czynników znajdują się również czynniki ekonomiczne, wśród których podstawowe dla stanu oszczędności znaczenie ma poziom rozporządzalnych dochodów gospodarstwa. Przy bardzo niskich dochodach oszczędności są ujemne. W momencie wzrostu dochodów, oszczędności potencjalnie danego gospodarstwa mogą wzrosnąć. Wśród finansowych czynników ważna jest również stopa procentowa. Wysoka stopa procentowa ma bezpośredni, pozytywny wpływ na oszczędności, a tym samym na inwestycje. Czynniki determinujące do oszczędzania Natomiast niska stopa procentowa decyduje o wartości inwestycji i w następstwie tego – dochodów. W rezultacie rosną oszczędności – niska stopa procentowa ma więc tu wpływ pośredni.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.