Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Fundusze inwestycyjne > Dochody oraz koszty funduszów inwestycyjnych

Dochody oraz koszty funduszów inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne osiągają swoje dochody z podstawowych źródeł do których zaliczyć należy przyrost wartości papierów wartościowych będących aktywami funduszu oraz poprzez dywidendy oraz oprocentowania papierów. Dochody oraz koszty funduszów inwestycyjnych Dochody poszczególnych uczestników funduszów inwestycyjnych są mniejsze od dochodów funduszu, gdyż każdy fundusz musi pomniejszyć je o koszty funkcjonowania funduszu. W związku z tym na dochody uczestników składają się wypłacone dywidendy oraz wzrost wartości jednostek uczestnictwa – które mogą być uzyskane tylko poprzez umorzenie owych jednostek uczestnictwa. Koszty ponoszone wraz z inwestycją w fundusze inwestycyjne można podzielić na koszty manipulacyjne i

koszty operacyjne. Dochody oraz koszty funduszów inwestycyjnych Fundusze inwestycyjne pobierają od swoich uczestników tzw. opłaty manipulacyjne, które określane są przez poszczególne fundusze i ich wysokość i rodzaj określają poszczególne statuty funduszy. Należą do nich przede wszystkim opłata za dystrybucję, opłata za umorzenie jednostek uczestnictwa, opłata przy transferze środków z innego funduszu, opłata za prowadzenie rachunku, opłata przy składaniu zleceń telefonicznych. Koszty manipulacyjne ponoszone są jednorazowo i wpływają bezpośrednio na stan rachunku danego inwestora. W przypadku kosztów operacyjnych, obciążają one uczestników funduszy inwestycyjnych w sposób ciągły i pośredni. Dochody oraz koszty funduszów inwestycyjnych Do opłat tych należą opłaty za zarządzanie i pozostałe koszty operacyjne.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.