Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Rynki finansowe > Domy maklerskie

Domy maklerskie

Wśród instytucji pośredniczących w obrocie papierami wartościowymi są domy maklerskie. Domy maklerskie Pełnią one bardzo ważną funkcję na rynku finansowym, gdyż tylko poprzez zawarcie umowy z jednym z domów maklerskich potencjalny inwestor może rozpocząć działalność w obrocie zorganizowanym. Umowa podpisywana jest na świadczenie przez dom maklerskich świadczeń brokerskich. Dzięki temu firma inwestycyjna będzie mogła w imieniu klienta składać zlecenia w obrocie na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotowym. Poza tym firmy inwestycyjne mogą zawierać ze swoimi klientami umowy na zarządzanie jego portfelem inwestycyjnym, lub też o doradztwo inwestycyjne. Aby móc prowadzić działalność maklerską

wymagane jest zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Domy maklerskie Działalność maklerska obejmuje wykonanie czynności polegających na przyjmowaniu lub przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych, wykonywaniu zleceń, na rachunek dającego zlecenie, nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek maklerskich instrumentów finansowych, zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych, oferowaniu maklerskich instrumentów finansowych oraz świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, Domy maklerskie jeżeli ich przedmiotem są maklerskie instrumenty finansowe.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.