Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Fundusze inwestycyjne > Efektywność funduszu inwestycyjnego

Efektywność funduszu inwestycyjnego

Poprzez efektywność należy rozumieć rezultat działalności gospodarczej określanej przez relację uzyskanego efekty do nakładu danego czynnika. Efektywność funduszu inwestycyjnego Efektywność funduszy inwestycyjnych określa się na podstawie porównania jego wyników do wyników obliczonych dla wzorca odniesienia takiego funduszu. Fundusz jest funduszem efektywnym w momencie, gdy jego wyniki za dany okres są większe od wyników uzyskanych poprzez wzorzec odniesienia dla takiego funduszu. Fundusz inwestycyjny nieefektywny występuje wówczas, gdy jego wyniki w określonym casie były niższe od wyników uzyskanych przez wzorzec odniesienia dla takiego funduszu. Ocenę efektywności funduszu inwestycyjnego określa się przy pomocy metod ocen

portfeli inwestycyjnych. Efektywność funduszu inwestycyjnego Jednak najpopularniejszą metodą określania efektywności funduszu jest ocena wzrostu / spadku wartości jednostek uczestnictwa. Badanie efektywności funduszy inwestycyjnych skierowana jest do oceny zarządzających tymi funduszami oraz przydatna jest w momencie wyboru określonego funduszu przez potencjalnego inwestora. Odbiorcami informacji o wynikach funduszy inwestycyjnych mogą być m.in. Efektywność funduszu inwestycyjnego uczestnicy funduszu, zarządzający funduszami, podmioty badające sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych, audytorzy, dorady finansowi oraz niezależne serwisy informacyjne.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.