Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Inwestycje giełdowe > Formy zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe

Formy zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe

Na rynku finansowym oprócz indywidualnych form lokowania oszczędności, występują również zbiorowe formy lokowania zgromadzonych środków finansowych. Formy zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe Do takich form należą przede wszystkim fundusze inwestycyjne, które nazywane są również funduszami wspólnego inwestowania lub funduszami zbiorowego inwestowania. Fundusze inwestycyjne to instytucje finansowe, których działalność polega na gromadzeniu rozproszonych kapitałów różnych inwestorów (uczestników funduszu) w celu dalszej alokacji, pozwalającej właścicielom tych środków osiągać korzyści finansowe. Formy zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe Na rynku finansowym możliwy jest wybór spośród wielu typów funduszy inwestycyjnych. Najpopularniejsze są fundusz inwestycyjne otwarte, zbywające jednostki uczestnictwa. Drugim, choć mniej popularnym typem funduszy są fundusze inwestycyjne zamknięte, emitujące certyfikaty inwestycyjne. Dużą zaletą inwestycji w fundusze jest ograniczenia ryzyka inwestycyjnego poprzez dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Pozwala ona na rozłożenie ryzyka na klika portfeli, w które dany fundusz inwestuje zgromadzony kapitał. Formy zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe Dzięki dywersyfikacji strata na jednym portfelu, może zostać zrekompensowana poprzez zyski w innych portfelach inwestycyjnych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.