Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Rynki finansowe > Funkcje rynku kapitałowego

Funkcje rynku kapitałowego

Do podstawowych funkcji rynku kapitałowego zaliczyć należy: funkcję alokacji kapitału, funkcję informacyjną, funkcja transformacyjną oraz funkcję wyceniającą. Funkcje rynku kapitałowego Podstawową funkcją rynku kapitałowego jest funkcja alokacyjna. Alokacja polega na rozmieszczeniu rozporządzalnych czynników produkcji w różnych rodzajach działalności. Wyróżnia się dodatkowo dwa rodzaje alokacji: alokację w czasie i alokację w przestrzeni. Alokacja w czasie oznacza podział wartości dodanej na część konsumowaną i część akumulowaną, z którą w krótkich okresach rynek kapitałowy potrafi sobie poradzić. Na rynku kapitałowym ważnym aspektem jest stopa akumulacji, czyli udział w wartości dodanej lub produkcie krajowym brutto. Funkcje rynku kapitałowego Instrumentem regulującym udział jest dochód z lokat kapitałowych, tj. procent od wkładów bankowych, dywidenda z akcji i dochód z obligacji. Na tej podstawie gospodarstwa domowe kształtują swoje stopy oszczędzania, a przedsiębiorstwa swoje stopy akumulacji. Jeżeli przedsiębiorcy przewidują rozwój, to zwiększają popyt na kapitał, a to podwyższa oprocentowanie lokat bankowych i dywidendy, czyli zachęca do oszczędzania przypadku alokacji przestrzennej wchodzi w rachubę alokacja międzysektorowa, między działami i gałęziami gospodarki, a także między regionami. Poprzez funkcję informacyjną rynek kapitałowy dostarcza informacji oferentom środków kapitałowych oraz poszukującym tych środków. Funkcje rynku kapitałowego Ostatnia z funkcji, czyli funkcja wyceniająca przejawia się w wycenie jednostek kapitałowych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.