Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Giełda > Harmonogram sesji – notowania ciągłe

Harmonogram sesji – notowania ciągłe

Cykl notowania ciągłego rozpoczyna się o 08:30 i trwa do 09:30 w przypadku rynku akcji, obligacji i warrantów, zaś do godz. 09:00 trwa dla rynku kontraktów terminowych i opcji. Harmonogram sesji – notowania ciągłe Trwa wówczas faza przed otwarciem. Przyjmowanie są wówczas zlecenia na otwarcie od inwestorów i wprowadzanie bezpośrednio do systemu giełdowego (Centralny arkusz zleceń). Transakcje nie są zawierane. Wraz z wprowadzeniem każdego nowego zlecenia kalkulowany jest teoretyczny kurs otwarcia podawany do publicznej wiadomości. O godzinie 09:30 lub 09:00 zostaje wyznaczona cena otwarcia (kurs). Ceną otwarcia staje się ostatni znany teoretyczny kurs otwarcia. Następuje realizacja zleceń

wprowadzanych w fazie przed otwarciem. Nie są przyjmowane nowe zlecenia. Między 09:30-16:10 lub 09:00-16:10 następują notowania ciągłe. Harmonogram sesji – notowania ciągłe Wprowadzane są wówczas zlecenia. W oparciu o przyjmowane na bieżąco zlecenia, zawierane są natychmiast transakcje, które mogą być zrealizowane. Zawarcie transakcji następuje po kursie równym limitowi najlepszego zlecenia oczekującego w arkuszu zleceń. 16:10-16:20 następuje przyjmowanie zleceń na zamknięcie. Przyjmowanie są zleceń kupna i sprzedaży na zamknięcie. Zlecenia nie są realizowane, czyli jest brak transakcji. Po wprowadzeniu każdego kolejnego zlecenia podawany jest teoretyczny kurs zamknięcia. O godzinie 16:20 następuje określenie kursu zamknięcia – fixing. Następuje realizacja zleceń wprowadzanych w fazie przed zamknięciem. W kolejnej fazie, czyli  dogrywce – 16:20-16:30 zlecenia są składane i realizowane po cenie równej kursowi zamknięcia. Harmonogram sesji – notowania ciągłe W następnej fazie przed otwarciem (16:30-16:35) przyjmowane są zlecenia na otwarcie kolejnej sesji.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.