Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Giełda > Harmonogram sesji – notowania jednolite

Harmonogram sesji – notowania jednolite

Cykl notowania jednolitego rozpoczyna się o godzinie 08:30 i trwa do godziny 11:00. Harmonogram sesji – notowania jednolite Jest to tzw. faza przed otwarciem. Następuje tutaj przyjmowanie zleceń od inwestorów i wprowadzanie bezpośrednio do systemu giełdowego. Transakcje nie są zawierane. Wraz z wprowadzeniem każdego nowego zlecenia kalkulowany jest teoretyczny kurs otwarcia podawany do publicznej wiadomości. Kolejną fazą, jest faza interwencji, która twa 11:00-11:15. Tutaj – swoje zlecenia wprowadzają lub modyfikują tylko animatorzy rynku, tak by zwiększyć płynność papierów i zmniejszyć nierównowagę na rynku przy danym kursie teoretycznym. Harmonogram sesji – notowania jednolite W momencie, gdy nie zawarto z żadnym członkiem giełdy umowy o wykonywanie zadań animatora rynku dla danego papieru, wszyscy mogą modyfikować swoje zlecenia. O 11:15 następuje określenie kursu jednolitego – pierwszy fixing. Kurs ten wyznaczany jest w oparciu o przyjęte wcześniej zlecenia. W godzinach 11:15-11:45 jest faza dogrywki. Tutaj wszyscy mogą składać zlecenia po wyznaczonym na fixingu kursie. Transakcje zawierane są na bieżąco, ale po jednakowej cenie (kursie). Harmonogram sesji – notowania jednolite Papiery w systemie notowań jednolitych po zakończeniu fazy dogrywki wchodzą ponownie w fazę przed otwarciem, potem interwencję, następnie o 15.00 ma miejsce drugie w ciągu dnia wyznaczenie kursu jednolitego dla wszystkich papierów wartościowych (drugi fixing).

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.