Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Gospodarka > Instrument finansowy

Instrument finansowy

Gospodarka finansowa wiąże się z bardzo wieloma różnymi pojęciami. Instrument finansowy Jednym z nich jest instrument finansowy. Co mają na myśli i eksperci od gospodarki, kiedy posługują się tym terminem?

Instrument finansowy to swoista forma zobowiązania pieniężnego, które zachodzi pomiędzy dwoma podmiotami. Zobowiązanie to może zostać wyrażone w postaci papieru wartościowego, ale także może przybrać formę zapisu księgowego.

Instrumenty finansowe mają różne rodzaje, dlatego też klasyfikuje się je na wiele sposobów. Jednym ze sposobów podziału jest podział ze względu na kryterium czasowe. Instrument finansowy W tej kategorii wyróżnia się instrumenty długoterminowe, w których okres zapadalności wynosi powyżej trzech lat oraz instrumenty średnioterminowe, gdzie okres zapadalności wynosi od jednego do trzech lat.

Wyróżnić możemy również instrumenty rynku kapitałowego. Instrument finansowy Mowa tu między innymi o: kredytach i pożyczkach bankowych udzielanych na okres powyżej jednego roku, a także papiery wartościowe o charakterze zbywalnym (rozumiemy przez to wszelkie zobowiązania pieniężne, które przeznaczone są do obrotu na rynku kapitałowym).

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.