Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Fundusze inwestycyjne > Instytucje współtworzące rynek funduszy inwestycyjnych

Instytucje współtworzące rynek funduszy inwestycyjnych

Główną instytucją, współtworzącą rynek funduszy inwestycyjnych jest Komisja Nadzoru Finansowego. Instytucje współtworzące rynek funduszy inwestycyjnych Jej najważniejszym celem jest ochrona interesów członków funduszy inwestycyjnych. Komisja Nadzoru Finansowego ma za zadania badać czy dany fundusz prowadzi swoją działalność zgodnie z prawem i warunkami, jakie zostały określone w zezwoleniach wydanych przez nią. W momencie, gdy któryś z członków danego funduszu zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości ma prawo zgłosić skargę w Komisji na fundusz. Takimi nieprawidłowościami mogą być błędy w wycenie aktywów funduszu, nieterminowe wypłaty, zwłoka w przydzielaniu jednostek uczestnictwa, które przekraczają termin ustawowy. Instytucje współtworzące rynek funduszy inwestycyjnych W momencie, gdy

Komisja Nadzoru Finansowego potwierdzi złożone skargi, może ona nałożyć kary administracyjne na dany fundusz inwestycyjny, lub w przypadku rażących naruszeń, może nawet cofnąć zezwolenie na prowadzenie działalności. Należy zaznaczyć, ze karą podlegają również jednostki, które prowadzą działalność, która jes zarezerwowana wyłącznie dla funduszy inwestycyjnych – są to fundusze działające bez zezwoleń oraz osoby odpowiedzialne za podanie nieprawidłowych danych w prospekcie emisyjnym. Kolejnym uczestnikiem rynku funduszy inwestycyjnych jest Towatrzystwo Funduszy Inwestycyjnych – TFI. Towarzystwo jest instytucją, która może tworzyć fundusze inwestycyjne, zarządzać nimi, a także reprezentować fundusz wobec osób trzecich. Instytucje współtworzące rynek funduszy inwestycyjnych Zgodnie z prawem TFI jest organem funduszu inwestycyjnego, który może jednocześnie tworzyć i zarządzać wieloma funduszami inwestycyjnymi.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.