Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Inwestycje giełdowe > Inwestycje mieszkaniowe

Inwestycje mieszkaniowe

Obecnie na ryku finansowym, można znaleźć wiele instytucji zaspokajanych potrzeby mieszkaniowe inwestorów. Inwestycje mieszkaniowe Wśród tych instytucji można wyróżnić kasy mieszkaniowe, oszczędnościowo-budowlane oraz spółdzielcze oszczędnościowo-kredytowe. Kasy mieszkaniowe stanowią wyodrębnioną jednostkę bankową, która prowadzi imienne rachunki oszczędniościowo-kredytowe oraz udziela kredytów kontraktowych na realizację celów mieszkaniowych. W przypadku kas mieszkaniowych występuje tzw. system kontraktowy oszczędnościowo – kredytowy, który polega na tym, że gospodarstwo domowe czy też pojedyncza osoba fizyczna umawia się z instytucją kontraktową, np. kasą mieszkaniową, że otrzyma w przyszłości określony

kredyt w zamian za wcześniejsze systematyczne oszczędzanie. Zgodnie z umową, przyszły kredytobiorca zobowiązuje się do zgromadzenia określonej sumy oszczędności lub regularnej jej odkładania w ciągu roku. Okres systematycznego oszczędzania nie może być tutaj krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia pierwszej wpłaty na rachunek oszczędnościowo – kredytowy w kasie mieszkaniowej. Inwestycje mieszkaniowe Zgromadzone środki na rachunkach podlegają gwarancją bankowych. Obok kas mieszkaniowych na rynku występują również kasy oszczędnościowo – budowlane. Ich działalność opiera się wyłącznie na przyjmowaniu na imienne rachunki docelowego oszczędzania wkładów oszczędnościowych od osób fizycznych i udzielaniu im kredytów na cele mieszkaniowe. Okres oszczędzania w tych kasach nie może być krótszy niż 2 lata. Ostatnim rodzajem kas, są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i. Formy oszczędzania w tych kasach są takie same jak w bankach, ale dostępne są tylko członkom kasy. Przy zapisie do SKOK każda osoba deklaruje comiesięczne wpłaty na obligatoryjny rachunek systematycznego oszczędzania – IKS w wysokości nie mniej niż 30zł lub 3% swojego wynagrodzenia brutto. Inwestycje mieszkaniowe Każdy członek ma prawo do wypłaty swoich pieniędzy z rachunku. Możliwość taka istnieje dopiero po roku obrachunkowym. Na koncie inwestora musi jednak pozostać nie mniej niż 6 składek.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.