Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Inwestycje giełdowe > Inwestycje w nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości

Inwestując w nieruchomości potencjalny inwestor kieruje się najczęściej motywem przezornościowy i celowościowym. Inwestycje w nieruchomości Ta forma oszczędzania może przybrać różne formy, do których zaliczyć można zakup mieszkania, domu, grunt. Oszczędzanie poprzez inwestycje w nieruchomości należy raczej do długoterminowych inwestycji. Poprzez zakup m.in. mieszkania, domu czy gruntu inwestor zapewnia sobie uzyskanie zysków, ale najczęściej po długim okresie inwestycji. Zakupując mieszkanie, dom można czerpać korzyści dwojako. Po pierwsze zakupiony dom czy mieszkanie może być zamieszkiwane przez inwestora, i zaspokajać jego potrzeby mieszkalne. Z drugiej zaś strony zakup mieszkania, domu może być

przeznaczone na wynajem. Inwestycje w nieruchomości Dzięki temu inwestor miesięcznie uzyskuje dochody od osób zamieszkujących, czyli wynajmujących jego nieruchomość. Na gruntach można z kolei zyskać, poprzez zakup np ziem obecnie posiadających status rolnych, zaś istnieją przesłanki, że dana ziemia zmieni status na budowlaną, i wówczas można ją odsprzedać po znacznie wyższych kwotach. Ten typ oszczędzania wiąże się z wysokimi środkami pieniężnymi, którymi powinien dysponować inwestor. Inwestycje w nieruchomości Środki te można uzyskać poprzez uzyskanie przez inwestora nadwyżki kapitałowej bądź poprzez kredyt hipoteczny.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.