Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl >Artykuły dla kategorii ‘Giełda

Harmonogram sesji – notowania ciągłe

Cykl notowania ciągłego rozpoczyna się o 08:30 i trwa do 09:30 w przypadku rynku akcji, obligacji i warrantów, zaś do godz. 09:00 trwa dla rynku kontraktów terminowych i opcji. Trwa wówczas faza przed otwarciem. Przyjmowanie są wówczas zlecenia na otwarcie od inwestorów i wprowadzanie bezpośrednio do systemu giełdowego (Centralny arkusz zleceń). Transakcje nie są zawierane. Wraz z wprowadzeniem każdego nowego zlecenia kalkulowany jest teoretyczny kurs otwarcia podawany do publicznej wiadomości. O godzinie 09:30 lub 09:00 zostaje wyznaczona cena otwarcia (kurs). Ceną otwarcia staje się ostatni znany teoretyczny kurs otwarcia. Następuje realizacja zleceń wprowadzanych w fa

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte w swoim funkcjonowaniu są bardzo zbliżone do funduszy inwestycyjnych otwartych. Tak samo jak fundusz otwarte zbywają one jednostki uczestnictwa. Jednakże zasadniczą różnicą jest to, iż statut specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych może określić wyłączną grupę nabywców jednostek uczestnictwa lu warunki, jakie muszą spełnić, aby stać się uczestnikami funduszu. Nabyć jednostki uczestnictwa w tym typie funduszu mogą podobnie jak w funduszu otwartym osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty był funduszem, który

Zlecenia giełdowe

Zlecenie giełdowe jest informacją, zawierającą w sobie co i w jakich warunkach inwestor chce kupić lub sprzedać na giełdzie. Giełda daje możliwość skorzystanie z wielu rodzajów zleceń pozwalając w ten sposób na zastosowanie różnorodnych strategii inwestycyjnych, które są zgodnie z jego preferencjami. Zlecenie giełdowe powinno zawierać w sobie określenie rodzaju zlecenia (kupno/sprzedaż), nazwę instrumentu finansowego, liczbę instrumentów finansowych, limit ceny (maksymalny przy zleceniach kupna, minimalny przy zleceniach sprzedaży) lub oznaczanie bez limitu ceny, termin ważności zlecenia, dodatkowe warunki wykonania zlecenia. Zlecenia można podzielić zgodnie