Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl >Artykuły dla kategorii ‘Oszczędzanie

Produkty ubezpieczycieli

Wśród produktów ubezpieczycieli formą oszczędzania mogą być: ubezpieczenia na życie, polisy emerytalne oraz pracownicze programy emerytalne (PPE). Polisy na życie skierowane się do osób dążących do zapewnienia sobie godziwego poziomu życia w okresie nieprodukcyjnym lub zabezpieczenia majątkowego osób wspólnie gospodarujących na wypadek śmierci – szczególnie gdy osoba ta głównie utrzymuje rodzinę lub utraty zdolności do pracy. Kolejną forma oszczędzania w celu zabezpieczenia przyszłości są polisy emerytalne. Polisa emerytalna jest rodzajem umowy między towarzystwem ubezpieczeniowym a indywidualną osobą. W momencie zawarcia polisy towarzystwo ubezpiecz

Produkty bankowe

Na rynkach finansowych występuje wiele form oszczędzania. Do tych podstawowych można zaliczyć produkty bankowe, czyli rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR), rachunki a vista, rachunki systematycznego (wielokrotnego) oszczędzania, konta oszczędnościowe, wkłady terminowe (depozyty), lokaty oferowane w ramach bancassurance, gwarantowane bankowe lokaty inwestycyjne, certyfikaty depozytowe, bony pieniężne, lokaty dewizowo – złotowe, lokaty dwuwalutowe. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR) zwane są inaczej kontami osobistymi. Ich celem jest przede wszystkim przechowywanie wkładów oszczędnościowych oraz przeprowadzanie rozliczeń. Przeznaczone są one d

Wolność finansowa dzięki oszczędzaniu

Dzięki oszczędzaniu każdy konsument ma możliwość uzyskać wolność finansową. By uzyskać wolność finansową, zaleca się stosowanie sześciu podstawowych zasad inwestowania. Zasady te można zastosować do wszelkich typów inwestycji: nieruchomości, akcji, kontraktów terminowych, przedsięwzięć biznesowych czy w odniesieniu do wartościowych kolekcji. Do zasad tych zalicza się: •          Zasada 1: Chroń swój majątek. •          Zasada 2: Minimalizuj straty. •          Zasada 3: Pozwól zyskom rosnąć. •          Zasada 4: Poznaj związek między zyskiem a ryzykiem. •          Zasada 5: Sprawdź, jaki wpływ na Twoje