Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl >Artykuły dla kategorii ‘Oszczędzanie

Czynniki determinujące do oszczędzania

Do głównych czynników, które wpływają na poziom oszczędności zaliczyć należy: czynniki pozaekonomiczne i niefinansowe, czynniki o charakterze psychospołecznym i demograficznym oraz czynniki ekonomiczne i finansowe. Pierwszy rodzaj czynników, czyli ekonomicznych i niefinansowych posiada charakter fiskalny, oznacza to że na oszczędzanie mają wpływ czynniki fiskalne takie jak ulgi i preferencje podatkowe dla oszczędzających. Czynniki o charakterze psychospołecznym i demograficznym ukazują zachowania ludzi ze względu na pewne uwarunkowania. Wpływ ma tutaj stosunek społeczeństwa do oszczędzania, tradycje w zakresie przekazywania dorobku przyszłym pokoleniom, czyli spa

Oszczędzanie w mikroskali

W skali mikroekonomicznej znacząco na oszczędzanie wpływa poziom dochodów. Zachodzi tutaj pewna zależność, wynikająca z posiadanych miesięcznych dochodów a na konsumpcję i oszczędzanie. Im mniej się posiada, czyli dochody kształtują się na niskim poziomie, tym bardziej zwraca się uwagę na własne potrzeby i możliwości ich pokrycia. Wówczas zasadniczym problemem jest zaspokojenie najpierw podstawowych potrzeby, zaś oszczędzanie, albo w ogóle nie występuje wówczas, bądź też istnieje ono w niewielkim stopniu. Z kolei im korzystniejsza jest sytuacja ekonomiczna danego gospodarstwa domowego, wówczas można przeznaczyć większą część dochodów miesięcznych na p

Oszczędzanie w makroskali

W procesie oszczędzania można wyróżnić determinanty oszczędzania w skali makroekonomicznej. Ogólnie wiadome jest, że zarówno konsumpcja jak i oszczędzanie zależy od wielkości nagromadzonego majątku. Osoby osiągające wyższe dochody wykazują większe możlwiości oszczędzania niż osoby o niskich dochodach. Sam proces oszczędzania związany jest z inflacją, która może wpływa w sposób pośredni na oszczędności poprzez zmianę realnego opodatkowania, czyli przesuwania progów podatkowych. Nieprzewidziana inflacja, zmieniająca realną wielkość majątku, wymusza nieplanowane dodatkowe oszczędności zwiększając stopę oszczędzania z całkowitego dochodu. Inflacja