Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Gospodarka > Listy zastawne

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe, zwane inaczej listami zastawnymi mają swoje wady i zalety. Listy zastawne Czym tak naprawdę są?

Jedynie banki hipoteczne mają uprawnienia, aby emitować listy zastawne. W naszym kraju obowiązuje podział listów zastawnych na: publiczne listy zastawne oraz hipoteczne listy zastawne. Niezaprzeczalnymi zaletami listów zastawnych są ich jasne i precyzyjne ramy prawne, ich wysoki poziom bezpieczeństwa i gwarancji, a także szansę na ich obrót na rynku wtórnym. Listy zastawne Warto tez zauważyć, że w Polsce coraz intensywniejszy jest rozwój kredytów hipotecznych.  Niestety, listy zastawne mają również całą gamę wad. Mowa tu chociażby o trudnych warunkach prawnych – procedury są bardzo długotrwałe, a przepisy często ulegają zmianom. Dodatkowo prawo nie do końca przewiduje wystąpienie ryzyka, na przykład ryzyka stopy procentowej. Listy zastawne Występuje też duże ryzyko kredytowe w zakresie rejestru zabezpieczenia.

W Polsce obrót listami zastawnymi jest regulowany poprzez ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.