Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Inwestycje giełdowe > Motywy oszcędzania wedłyg J.M. Keynesa

Motywy oszcędzania wedłyg J.M. Keynesa

Wielu ekonomistów określa zarówno pojecie oszczędzani czy tez oszczędności. Motywy oszcędzania wedłyg J.M. Keynesa Niektórzy z nich określają również różne motywy kierujące inwestora do rozpoczęcia oszczędzania. Wśród nich jest J.M.Keynes, według którego istnieje wiele różnych przesłanek o charakterze subiektywnym, dla których ludzie rezygnują z części bieżącej konsumpcji i rozpoczynają proces inwestycji. W swoich pracach Keynes wyróżnia związane z tym motywu i podłożu ściśle ekonomicznych do, których zaliczyć można wyrachowanie, przezorność, ostrożność, przedsiębiorczość, jak również motywy raczej luźno związane z tym podłożem, np.: niezależność, duma, skąpstwo. Keynes wyróżnił również osiem bardziej szczegółowych motywów oszczędzania. Motywy oszcędzania wedłyg J.M. Keynesa Według jego podejścia do motywów oszczędzania należą: chęć tworzenia rezerw na nieprzewidziane wydatki, wyznaczająca tzw. motyw ostrożnościowy, pragnienie przystosowania się w przyszłości do innego niż obecnie stosunku między dochodami a potrzebami jednostki lub rodziny, np. w związku ze starością, wyznaczając tzw. motyw cyklu życia, korzyści płynące z oprocentowania i powiększania się wkładów pieniężnych, wyznaczając tzw. motyw spekulacyjny, zadowolenie płynące z możliwości stopniowego powiększania wydatków, wyznaczając motyw korzyści konsumpcyjnych, poczucie niezależności i możliwość urzeczywistniania swych dowolnych zamiarów, wyznaczając tzw. motyw niezależności, zdobycie kapitału na prowadzenie działalności gospodarczej, wyznaczając tzw. motyw przedsiębiorczości, chęć pozostawienia po sobie dóbr materialnych i szeroko rozumianego majątku, wyznaczając motyw spadku, niechęć wydawania, wyznaczając motyw skąpstwa. Motywy oszcędzania wedłyg J.M. Keynesa Aktualnie do tej listy dodaje się jeszcze jeden motyw, a mianowicie chęć gromadzenia majątku, by móc zakupić różnorodne dobra trwałego użytku, np. nieruchomości, samochodu

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.