Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Fundusze inwestycyjne > Oddziaływanie funduszu inwestycyjnego na rynek finansowy

Oddziaływanie funduszu inwestycyjnego na rynek finansowy

Fundusze inwestycyjny, jako jedna z instytucji finansowych stanowi ważny element rynku finansowego. Oddziaływanie funduszu inwestycyjnego na rynek finansowy Na rynku pełnią one istotą rolę, jako pośrednicy finansowi, emitenci jak i inwestorzy instytucjonalni. Oddziaływanie funduszy inwestycyjnych na rynkach finansowych można rozpatrzeć w aspekcie podmiotu zgłaszającego popyt na kapitał oraz w aspekcie podmiotu, który sam oferuje kapitał do zbycia. Fundusze występują na rynku zarówno po stronie popytowej jak i podażowej. Popyt kształtowany przez fundusze inwestycyjne przejawia się poprzez emisję tytułów uczestnictwa – czyli tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne. Oddziaływanie funduszu inwestycyjnego na rynek finansowy Fundusze inwestycyjne łączą posiadający wolnych środków

finansowych z podmiotami zgłaszającymi popyt na kapitał. Fundusze inwestycyjne występują również po stronie podażowej na rynku finansowym. Poszukują one najkorzystniejszych przedsięwzięć gospodarczych w celu dokonania transferu zgromadzonego kapitału. Reasumując fundusze inwestycyjne są instytucjami finansowymi, które w sposób pośredni łączą podmioty dysponujące wolnymi środkami finansowymi, które nabyły tytuły uczestnictwa, z podmiotami zgłaszającymi popyt na ten kapitał. Oddziaływanie funduszu inwestycyjnego na rynek finansowy Dzięki temu procesowi, fundusze inwestycyjne są źródłem finansowania gospodarki.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.