Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Oszczędzanie > Oszczędzanie w makroskali

Oszczędzanie w makroskali

W procesie oszczędzania można wyróżnić determinanty oszczędzania w skali makroekonomicznej. Oszczędzanie w makroskali Ogólnie wiadome jest, że zarówno konsumpcja jak i oszczędzanie zależy od wielkości nagromadzonego majątku. Osoby osiągające wyższe dochody wykazują większe możlwiości oszczędzania niż osoby o niskich dochodach. Sam proces oszczędzania związany jest z inflacją, która może wpływa w sposób pośredni na oszczędności poprzez zmianę realnego opodatkowania, czyli przesuwania progów podatkowych. Nieprzewidziana inflacja, zmieniająca realną wielkość majątku, wymusza nieplanowane dodatkowe oszczędności zwiększając stopę oszczędzania z całkowitego dochodu. Oszczędzanie w makroskali Inflacja niższa od oczekiwanej może prowadzić do

obniżenia oszczędności. Inwestorzy / konsumenci reagują również na strukturę wydatków rządu. Inaczej bowiem wygląda wartościowanie wydatków czy też inwestycji rządowych niż inwestycji prywatnych W związku z tym zmniejszenie inwestycji w kapitał ludzki, nie musi przyczynić się do wzrostu oszczędności prywatnych rekompensujących spadek wydatków rządu. Natomiast redukcje transferów takich jak renty, zasiłki dla bezrobotnych, stypendia studenckie, zasiłki zdrowotne mogą wpłynąć bezpośrednio na spadek oszczędności prywatnych. Kolejną determinantą oszczędności w skali makroekonomicznej, jest stopień otwartości gospodarki. Oszczędzanie w makroskali Wyrażający się on w wysokości salda obrotów bieżących bilansu płatniczego oraz w napływie kapitału zagranicznego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.