Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Oszczędzanie > Oszczędzanie w mikroskali

Oszczędzanie w mikroskali

W skali mikroekonomicznej znacząco na oszczędzanie wpływa poziom dochodów. Oszczędzanie w mikroskali Zachodzi tutaj pewna zależność, wynikająca z posiadanych miesięcznych dochodów a na konsumpcję i oszczędzanie. Im mniej się posiada, czyli dochody kształtują się na niskim poziomie, tym bardziej zwraca się uwagę na własne potrzeby i możliwości ich pokrycia. Wówczas zasadniczym problemem jest zaspokojenie najpierw podstawowych potrzeby, zaś oszczędzanie, albo w ogóle nie występuje wówczas, bądź też istnieje ono w niewielkim stopniu. Z kolei im korzystniejsza jest sytuacja ekonomiczna danego gospodarstwa domowego, wówczas można przeznaczyć większą część dochodów miesięcznych na pokrycie zarówno potrzeb

podstawowych jak i potrzeb wyższego rzędu, w przypadku, których silniej działają czynniki pozaekonomiczne, w tym subiektywne jak motywy, postawy, przyzwyczajenia. Oszczędzanie w mikroskali Nie można, więc przyjąć, że w takiej sytuacji postępowanie konsumenta jest nieracjonalne, a tylko w zakresie zaspokajania potrzeb podstawowych – racjonalne.  Wówczas większe są też możliwości zaoszczędzenia środków. Zasoby gospodarstw domowych są wyższe, więc istnieją przesłanki wprowadzenia planu oszczędzania. Nadwyżka dochodów nad wydatkami, obejmuje: gotówkę pozostającą w gospodarstwie, lokaty w postaci papierów wartościowych i obcej waluty, wkłady oszczędnościowe w bankach lub innych instytucjach, pożyczki udzielone osobom prywatnym. Oczywiście saldo ujemne oznacza sytuację, gdy wydatki przewyższają dochody, czyli zmniejszone zostały posiadane lokaty, zaciągnięto kredyty i pożyczki bądź zmniejszono zasób gotówki, a więc warunki określone mianem: zadłużenie. Oszczędzanie w mikroskali Sytuacja z ujemnym saldem występuje przede wszystkim w gospodarstw ach domowych o niskich dochodach, a w szczególności tych, które żyją poniżej granicy ubóstwa, ale nie tylko.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.