Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Inwestycje giełdowe > Podział na fundusze inwestycyjne – kryteria

Podział na fundusze inwestycyjne – kryteria

Decydując sei na inwestycje w fundusze inwestycyjne, potencjalny inwestor może wybrać pomiędzy wieloma funduszami inwestycyjnymi. Podział na fundusze inwestycyjne – kryteria Ogólnie fundusze zbiorowego inwestowania można podzielić między dwa głownie kryteria: kryterium prawne i kryterium ekonomiczne. Zgodnie z kryterium prawnym, fundusze dzieli się pod względem konsekwencji prawnych, jakim musi sprostać inwestor. W przypadku kryterium ekonomicznym, wskazuje ono kształt uprawień i obowiązków uczestników funduszy inwestycyjnych, w zależności od ekonomicznych zasad ich polityki inwestycyjne, które określane są w ich statusach, regulaminach. Zgodnie z kryterium prawnym fundusze inwestycyjne dzieli się ze względu na

konstrukcje funduszy na fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte oraz fundusze inwestycyjne mieszane. Podział na fundusze inwestycyjne – kryteria Według kryterium formy prawnej fundusze dzieli się na fundusze statutowe oraz umowne. Kolejnym kryterium prawnym jest kryterium osobowości prawnej. Tutaj można wyróżnić fundusze inwestycyjne posiadające osobowość prawną i fundusze inwestycyjne bez osobowości prawnej. Zgodnie z kryterium inwestr wyróżnia się fundusze publiczne, specjalne i prytwatne. Kolejny podział funduszy inwestycyjnych przeprowadzony jest według kolejne grupy kreteriów, a mianowicie kraterów ekonomicznych. Zgodnie z kryterium dokonywania lokat, wyróżnia się fundusze akcyjne, mieszane, papierów dłużnych oraz gotówkowe i rynku pieniężnego. Podział na fundusze inwestycyjne – kryteria Według kryterium podstawowej waluty lokat fundusze dzielą się na fundusze inwestycyjne w walucie polskie, fundusze w określonej walucie zagranicznej oraz fundusze bez określonej podstawowej waluty, Kryterium geograficzne dzieli fundusze na fundusze rynku krajowego, rynków zagranicznych oraz te bez określonej specjalizacji geograficznej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.