Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Oszczędzanie > Pojecie oszczędności oraz oszczędzania

Pojecie oszczędności oraz oszczędzania

Posiadanie oszczędności wiąże się przede wszystkim z posiadaniem wolnych środków pieniężnych, które można wykorzystać na dowolny cel, zależny od preferencji osoby posiadającej dane oszczędności. Pojecie oszczędności oraz oszczędzania Poprzez termin „oszczędności” należy rozumieć część pozostałą z niewydanego dochodu w ustalonym okresie. Można je również traktować, jako różnicę między dochodem a wydatkami na konsumpcję. Z ekonomicznego punktu, oszczędności można określić, jako tę część dochodów ludności, otrzymywaną w wyniku pierwotnego i wtórnego podziału dochodu narodowego, która nie jest przeznaczona na bliski lub bezpośredni zakup konsumpcji i usługi. Wielu autorów w różny określa sposób pojęcie oszczędności. Pojecie oszczędności oraz oszczędzania Terminy te są zbliżone do siebie i określają poprzez pojęcie oszczędności przede wszystkim rezygnację, odroczenie, pomniejszenie bieżącej konsumpcji, na rzecz środków finansowych, które można w ten sposób pozyskać. Z kolei poprzez oszczędzanie należy rozumieć proces polegający na rezygnacji z konsumpcji bieżącej na rzecz konsumpcji przyszłej. Dokładniej natomiast, jest to proces wiążący się z zaniechaniem konsumpcji bieżącej na rzecz konsumpcji przyszłej, Pojecie oszczędności oraz oszczędzania wkładaniem pieniędzy w lokaty zdolne generować dochody, które z kolei mogą być konsumowane na bieżąco bądź przeznaczone do dalszego pomnażania zasobów majątkowych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.