Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Gospodarka > Polityka pieniężna

Polityka pieniężna

O polityce pieniężnej zastępczo mówi się także polityka monetarna. Polityka pieniężna Jest to rodzaj polityki gospodarczej, który polega na regularnych procesach, które pozwalają zapewnić stabilność cen (a zatem niską inflację).

Za prowadzenie polityki pieniężnej odpowiedzialny jest bank centralny, bądź też inna instytucja rządowa, która została powołana do pełnienia tejże roli. Instytucja taka ma za zadanie wpływać na poziom podaży pieniądza, czy też na kursy walutowe. Polityka pieniężna I to właśnie polityka pieniężna pozwala jej kształtować te wpływy.

Polityka monetarna wyznacza sobie wiele celów. Jednym z nich jest cel operacyjny. Innym rodzajem jest cel finalny, zwany również celem nadrzędnym – jest on w sposób bezpośredni związany z realizacją polityki gospodarczej danego kraju. Polityka pieniężna Ponadto występuje także cel pośredni, który ma za zadanie wyznaczać właściwą kategorię ekonomiczną.

Warto wspomnieć również, że bank centralny może prowadzić politykę restrykcyjną (czyli politykę twardą), a także politykę ekspansywną (czyli politykę miękką).

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.