Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Gospodarka > Popyt zagregowany

Popyt zagregowany

Popyt zagregowany to kolejne ważne i ciekawe pojęcie z zakresu gospodarki i ekonomii. Popyt zagregowany Popyt zagregowany, czyli inaczej popyt globalny to po prostu suma wszystkich popytów, występujących na danym obszarze. Funkcja popytu globalnego ukazuje skłonności do zakupu w oparciu od wielkość dochodu danej grupy konsumenckiej. Tymi grupami konsumenckimi mogą być firmy, przedsiębiorstwa, gospodarstwa, itp. Funkcja ta nie rozgranicza, jakie są to dobra. Popyt zagregowany Sposób obliczania popytu globalnego jest jednym ze sposobów obliczania produktu krajowego.

Popyt zagregowany uzależniony jest od wielu czynników. Wpływ na ten popyt mają bowiem: oczekiwania inflacyjne, realne stopy procentowe, oczekiwania ekonomiczne, realny stopień bogactwa społeczeństwa, zmiany zachodzące w kursach walut, czy dochód państw, które importują produkty i towary danego państwa.

Co więcej, popyt globalny jest funkcją, która przedstawia zależność pomiędzy wielkością popytu globalnego a przeciętnymi poziomami cen w gospodarce. Popyt zagregowany Popyt zagregowany uzależniony jest od globalnego poziomu cen, ale także takich czynników, jak inwestycje, czy podaż pieniądza.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.