Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Oszczędzanie > Produkty bankowe

Produkty bankowe

Na rynkach finansowych występuje wiele form oszczędzania. Produkty bankowe Do tych podstawowych można zaliczyć produkty bankowe, czyli rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR), rachunki a vista, rachunki systematycznego (wielokrotnego) oszczędzania, konta oszczędnościowe, wkłady terminowe (depozyty), lokaty oferowane w ramach bancassurance, gwarantowane bankowe lokaty inwestycyjne, certyfikaty depozytowe, bony pieniężne, lokaty dewizowo – złotowe, lokaty dwuwalutowe. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR) zwane są inaczej kontami osobistymi. Ich celem jest przede wszystkim przechowywanie wkładów oszczędnościowych oraz przeprowadzanie rozliczeń. Przeznaczone są one dla osób, które otrzymują

comiesięczne, stałe dochody. Produkty bankowe Rachunki systematycznego (wielokrotnego) oszczędzania. mają na celu gromadzenie przez oszczędzającego środków finansowych przez określony dłuższy czas, zaś wpłaty na rachunki są okresowe. Konta oszczędnościowe są bardzo dobrą propozycją dla osób, które chcą mieć bieżący i stały dostęp do środków zgromadzonych na własnym rachunku. Pozwalają one na wpłaty jak i wypłaty w dowolnym dla inwestora momencie, bez utraty odsetek. Lokaty terminowe są to wkłady gromadzone na rachunkach lokat. Produkty bankowe Wybierając lokaty terminowe jako formę oszczędzania określa się okres na jaki wkład ma się znajdować na lokacie, są to generalnie krótkoterminowe wkłady, zaś banki najczęściej proponują klika możliwych okresów pozostawienia środków pieniężnych na lokacie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.