Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Oszczędzanie > Produkty ubezpieczycieli

Produkty ubezpieczycieli

Wśród produktów ubezpieczycieli formą oszczędzania mogą być: ubezpieczenia na życie, polisy emerytalne oraz pracownicze programy emerytalne (PPE). Produkty ubezpieczycieli Polisy na życie skierowane się do osób dążących do zapewnienia sobie godziwego poziomu życia w okresie nieprodukcyjnym lub zabezpieczenia majątkowego osób wspólnie gospodarujących na wypadek śmierci – szczególnie gdy osoba ta głównie utrzymuje rodzinę lub utraty zdolności do pracy. Kolejną forma oszczędzania w celu zabezpieczenia przyszłości są polisy emerytalne. Produkty ubezpieczycieli Polisa emerytalna jest rodzajem umowy między towarzystwem ubezpieczeniowym a indywidualną osobą. W momencie zawarcia polisy towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje dożywotni lub

czasowo określony dochód w zamian za jednorazowy lub periodyczny wkład kapitałowy. Ostatnim rodzajem produktów ubezpieczycieli są pracownicze programy emerytalne. PPE stanowi III filar systemu emerytalnego w Polsce, i jest on filarem dobrowolnym. Został on utworzony w celu zapewnienia stałego dochodu w wieku emerytalnym. Produkty ubezpieczycieli Ważnym warunkiem jest tutaj możliwość otrzymywania korzyści z zainwestowanych pieniędzy dopiero po uzyskaniu uprawnień emerytalnych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.