Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Kredyt > Punktowa metoda oceny ryzyka kredytowego

Punktowa metoda oceny ryzyka kredytowego

Banki mają różne sposoby, aby ocenić na ile wiarygodny jest profil kredytowy ich klienta. Ocena klienta daje bankowi szansę sprawdzić, czy jest wiarygodny, czy jest w stanie spłacać kredyt w terminie, czy nie zalega z innymi płatnościami. Jednym z takich sposobów sprawdzania kredytobiorców jest scoring. Scoring to sposób punktowej oceny ryzyka kredytowego. Jego założenia opierają się na porównaniu profilu klienta z profilem innego klienta, który już otrzymał kredyt i jest w trakcie jego spłacania. Scoring działa w ten sposób, że im bardziej profil klienta terminowo i rzetelnie spłacającego kolejne raty kredytu jest podobny do profilu osoby ubiegającej się o kredyt, tym większe są szanse, że ten ostatni otrzyma pozytywną opinię, a tym samym uzyska kredyt. Dane pozwalające na ocenę przyszłych kredytobiorców pochodzą z informacji przekazanych przez banki lub SKOK-i. Aby prawidłowo wyliczyć ocenę punktową konkretnego klienta, stosuje się opracowaną wcześniej, niezwykle sumienną metodę obliczeń matematycznych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.