Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Rynki finansowe > Rynek pozagiełdowy – CeTO

Rynek pozagiełdowy – CeTO

Rynek pozagiełdowy przeznaczony jest dla papierów wartościowych, które nie mogą być notowane na giełdzie. Rynek pozagiełdowy – CeTO Do takich papierów wartościowych zalicza się m.in. obligacje emitowane przez gminy czy też akcje spółek niespełniających surowych warunków dopuszczenia do obrotu giełdowego. Wśród cech rynku pozagiełdowego można wyróżnić dwie zasadnicze, czyli: wspomaganie rozwoju małych, dynamicznych spółek o stosunkowo krótkiej historii, mających dobre perspektywy rozwoju, poszukujących środków na rozszerzenie skali działalności oraz budowanie publicznego rynku obligacji komunalnych i korporacyjnych oraz rynku dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Rynek pozagiełdowy – CeTO Przedmiotem działalności rynki pozagiełdowego

jest prowadzenie scentralizowanego obrotu papierami wartościowymi w formie: rynku nieregulowanego oraz regulowanego rynku pozagiełdowego. Rynek nieregulowany jest hurtowym rynkiem obrotu obligacjami i bonami skarbowymi. Rynek działa w oparciu o najnowsze technologie stosowane przez wiodące europejskie rynki papierów skarbowych. Wykorzystanie jednolitego systemu obrotu umożliwia zagranicznym dealerom działanie na rynku polskim. Rynek pozagiełdowy – CeTO Z kolei przedmiotem regulowanego rynku pozagiełdowego są tu przede wszystkim papiery dłużne (takie jak: obligacje emitowane przez banki, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne, obligacje skarbowe, listy zastawne), oraz akcje i certyfikaty inwestycyjne.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.