Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Rynki finansowe > Rynek regulowany

Rynek regulowany

Rynek regulowany jest dawnym publicznym rynkiem papierów wartościowych. Jest on regulowany prawnie i posiada ściele określone zasady i standardy funkcjonowania rynku, nad którym sprawowany jest ścisły nadzór. Rynek ten może być prowadzony i organizowany jedynie przez wyspecjalizowane podmioty, które posiadają zezwolenia organu nadzoru, czyli Komisji Nadzoru Finansowe. Działa on w sposób stały, zapewniając wszystkim inwestorom (osobom indywidualnym, spółkom, instytucjom) powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych. Ważną zasadą obowiązującą na rynku jest również zagwarantowanie wszystkim inwestorom jednakowych warunków przy zawieraniu transakcji. Jest to rynek o bardzo prestiżowym statusie. Rynek regulowany ze swoimi zasadami i standardami obejmuje trzy rynki: rynek giełdowy, prowadzony obecnie przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, rynek pozagiełdowy, który prowadzi MTS – CeTO S.A., towarowy rynek instrumentów finansowych, który jest organizowany przez giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych i obejmuje wyłącznie obrót określonymi instrumentami finansowymi.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.