Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Rynki finansowe > Rynek walutowy

Rynek walutowy

Na rynku walutowym następuje wymiana przez jego uczestników jednej waluty na drugą. Rynek walutowy W związku z tym jedna strona taj mają charakter zdecentralizowanej transakcji – kupuje określoną walutę od swojego kontrahenta w zamian za inną. Relatywne kwoty obu walut określa kurs wymiany. Dzień, w jakim następuje wymiana walut nazywany jest datą rozliczenia. Na rynku tym dokonuje się wymiana między walutami zagranicznymi. Transakcje na tym rynku mają charakter zdecentralizowanych i zawierane są na całym świecie przez 24 godziny na dobę. Największym światowym centrum transakcji walutowych jest Londyn. Wiele transakcji walutowych odbywa się także w Nowym Jorku i Singapurze. Rynek walutowy jest rynkiem spełniającym szereg ważnych funkcji w gospodarce, zarówno w skali makroekonomicznej, jaki i mikroekonomicznej. Rynek walutowy Do najważniejszych funkcji zaliczyć można to, że rynek walutowy zapewnia porównywalność cen w skali międzynarodowej przyczynia się do rozwoju handlu zagranicznego poszczególnych krajów, ustalane na rynku walutowym kursy dewizowe są najważniejszą ceną w każdej otwartej gospodarce rynkowej oraz w gospodarce światowej. Rynek walutowy umożliwia dokonywanie transferu siły nabywczej między danym krajem i światem zewnętrznym. Wiąże on krajowy rynek finansowy z międzynarodowym rynkiem finansowym. Rynek walutowy jest jedną z bardzo ważnych instytucji z pomocą, której rządy realizują cele polityki gospodarczej, a w szczególności polityki pieniężnej oraz polityki kursowej. Rynek walutowy Rynek ten dostarcza również podmiotom finansowym oraz nie finansowym narzędzi ochrony przed ryzykiem kursowym oraz narzędzi spekulacji walutowej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.