Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Giełda > Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte w swoim funkcjonowaniu są bardzo zbliżone do funduszy inwestycyjnych otwartych. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte Tak samo jak fundusz otwarte zbywają one jednostki uczestnictwa. Jednakże zasadniczą różnicą jest to, iż statut specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych może określić wyłączną grupę nabywców jednostek uczestnictwa lu warunki, jakie muszą spełnić, aby stać się uczestnikami funduszu. Nabyć jednostki uczestnictwa w tym typie funduszu mogą podobnie jak w funduszu otwartym osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty był funduszem, który gromadził środki

pieniężne w drodze niepublicznej. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte Ich zasadniczą zaletą była możliwość lokowania środków zgromadzonych n rachunkach w prawa własności nieruchomości, gruntowych, budynków i lokali. Takie rodzaje inwestycji powodowały ze fundusz ten obarczany był dużym stopniem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz mieszany nazywany był również funduszem półotwartym. Łączył w sobie zarówno fundusz inwestycyjny otwarty oraz zamknięty. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte Możliwy był tutaj wykup emitowanych przez niego certyfikatów inwestycyjnych na życzenie uczestników takiego funduszu, podobnie jak to się odbywa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym otwartym.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.