Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Rynki finansowe > Struktura rynków finansowych

Struktura rynków finansowych

Najbardziej popularnym podziałem rynku finansowego jest wydzielenie jego dwóch segmentów operacyjnych, tj. rynku pieniężnego i rynku kapitałowego. Struktura rynków finansowych Stosowanymi kryteriami podziału są: kryterium czasu – okres dysponowania środkami przez podmiot finansujący swoją działalność oraz kryterium celu – czyli cel przeznaczenia uzyskanych środków. Zgodnie z takim podziałem rynku, rynek pieniężny tworzą związki finansowe pomiędzy pożyczkodawcami a pożyczkobiorcami kapitału krótkoterminowego o okresie zwrotu do 1 roku. Występują tutaj w związku z tym łatwo zbywalne papiery wartościowe emitowane przez rząd, instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa. Struktura rynków finansowych W przypadku rynku kapitałowego, tworzą go poszukujący kapitału długoterminowego oraz pożyczkodawcy, którzy tym kapitałem dysponują. Obrót kapitałem odbywa się tutaj w specjalnie do tego celu wyznaczonym i wyposażonym miejscu, tj. na giełdzie. Innym podziałem rynku jest rynek pierwotny i wtórny. Na rynku pierwotnym pojawia się dopiero pierwszy właściciel papieru wartościowego. Struktura rynków finansowych Wszystkie następne transakcje zalicza się do rynku wtórnego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.