Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Giełda > Systemy transakcji na GPW

Systemy transakcji na GPW

Na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) notowania odbywają się w dwóch systemach: jako notowania ciągłe oraz jako notowania jednolite. Systemy transakcji na GPW W przypadku notowań ciągłych kupujący i sprzedający składają zlecenia, które po przekazaniu na giełdę są realizowane na bieżąco, po różnych cenach pod warunkiem zgodności cen, lub trafiają do arkusza zleceń i oczekują ofert przeciwnych o odpowiedniej cenie, umożliwiających zawarcie transakcji. Przy realizacji zleceń obowiązują dwa priorytety: cena i czas złożenia zlecenia. Oznacza to, że w przypadku, gdy czekają na realizację dwa zlecenia z identycznej cenie, jako pierwsze realizowane jest to, które zostało przekazane na giełdę wcześniej. Systemy transakcji na GPW Z kolei notowania jednolite, gdzie określany jest dwukrotnie kurs, opierają się na procedurze tzw. fixingu, czyli wyznaczenia ceny papieru wartościowego na podstawie zleceń złożonych przed rozpoczęciem notowań. Tylko po tej cenie zawierane są transakcje. Ważna zasadą wśród notować jest to, że każdy instrument na giełdzie może być notowany tylko w jednym systemie notowań. Jako notowania ciągłe mogą być wprowadzane akcje o dużej płynności i kapitalizacji (m. in. wszystkie z indeksu WIG20, MIDWIG i TechWIG, prawa poboru z akcji notowanych w tym systemie, prawa do akcji (PDA), które będą notowane w tym systemie, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, instrumenty pochodne – kontrakty terminowe, jednostki indeksowe, warranty, opcje. Systemy transakcji na GPW Z kolei, jako notowania jednolite prowadzone mogą być tylko akcje spółek o niskiej płynności, prawa poboru z akcji notowanych w tym systemie oraz prawa do akcji (PDA), które będą notowane w tym systemie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.