Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Oszczędzanie > Teorie oszczędzania

Teorie oszczędzania

Oszczędności są niewydaną przez inwestora / konsumenta częścią dochodów będących do dyspozycji na zakup dóbr konsumpcyjnych. Teorie oszczędzania Można tutaj wyróżnić trzy podstawowe teorie konsumpcji i oszczędności. Należy do nich hipoteza cyklu życia, teoria dochodu permanentnego oraz teoria dochodu relatywnego. Zgodnie z hipotezą cyklu życia, uważane jest, że dochody typowego konsumenta są względnie niskie na początku i na końcu życia. Zgodnie z ta hipotezą w pierwszym okresie życia konsumpcja przewyższa bieżące dochody, w drugim konsument oszczędza po to, aby spłacić zaciągnięte wcześniej kredyty, i gromadzi dodatkowe środki na czas emerytury. Kolejną teorią oszczędzania jest teoria dochodu

permanentnego, zgodnie z nią wybór pomiędzy konsumpcją w okresie bieżącym a oszczędzaniem zależy od preferencji jednostki odnośnie bieżącej i przyszłej konsumpcji. Teorie oszczędzania Teoria ta zakłada, że w ciągu życia głównym motywem oszczędzania jest chęć wyrównania konsumpcji. Ostatnią teorią oszczędzania jest teoria dochodu relatywnego. Zgodnie z nią poziom bieżącej konsumpcji uzależniona jest nie tylko od relatywnego dochodu, ale również od poziomu konsumpcji osiąganej w poprzednich okresach. Trudniej jest obniżyć wcześniej osiągnięty poziom konsumpcji niż poziom oszczędności. Oznacza to, że relacja oszczędności do dochodu zależy od relacji obecnego dochodu od najwyższego dochodu w przeszłości. Teorie oszczędzania Osoby osiągające niższe dochody będą więc mniej oszczędzać, chcąc dorównać innym pod względem konsumpcji, natomiast osoby z większymi dochodami będą wykazywać większą skłonność do oszczędzania.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.