Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Inwestycje giełdowe > Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest organem tworzącym, zarządzającym i reprezentującym dany fundusz inwestycyjny. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Musi mieć ono formę prawną spółki akcyjnej. Kapitał początkowy gromadzony jest przez założycieli w celu osiągania w przyszłości zysków, a pochodzi z opłat wnoszonych przez wszystkie założone przez dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo może rozpocząć swoją działalność dopiero po uzyskaniu zgodny od Komisji Nadzoru Finansowego. Większość Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych należy do banków. Banki, dzięki temu uzyskują zysk bezpośredni pochodzący z wysokich opłat za zarządzanie, jak również mają wpływy dzięki sprzedaż przez placówki bankowe i bankowe biura maklerskie jednostek udziałowych i certyfikatów inwestycyjnych. Towarzystwo w funkcjonowanie funduszu zbiorowego inwestowania angażuje również inne instytucje, którym powierza określane zadania. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Do tych instytucji zaliczyć należy depozytariusza, agenta transferowego oraz dystrybutora. Depozytariusz jest instytucją prowadzącą rejestr aktywów zgromadzonych przez dany fundusz. Dokonuje on również wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego, prowadzi nadzór nad tymi aktywami oraz nad sprawdza prawidłowość przeprowadzania rozliczeń związanych z zbywaniem i dokupowaniem jednostek uczestnictwa oraz emisją, wydawaniem i wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych. Agent transferowy jest z kolei instytucją zajmują się obsługą uczestników funduszu. Prowadzi on rejestr wszystkich uczestników i ewidencjonuje zmiany posiadania na tych rejestrach. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Z kolei dystrybutor powiązany z danym funduszem inwestycyjnym prowadzi swoją działalność, jako sprzedawca pakietu jednostek, sprzedawca jednostek dealerom papierów wartościowych lu sprzedawca detaliczny.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.