Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Fundusze inwestycyjne > Wady funduszy inwestycyjnych

Wady funduszy inwestycyjnych

Wśród najistotniejszych wad inwestycji w fundusze inwestycyjne zaliczyć należy: rozwodnienie zysku, brak bezpośredniego wpływu na politykę inwestycyjną, limity inwestycyjne, koszty związane z inwestycją i ryzyko poniesienia strat. Wady funduszy inwestycyjnych Rozwodnienie zysku jest konsekwencją dywersyfikacji portfela inwestycyjnego funduszu. Dywersyfikacja portfela z jednej strony obniża poziom ryzyka, które ponoszone jest wraz z rozpoczęciem inwestycji, z drugiej zaś strony może spowodować zmniejszenie dochodów, jakie można uzyskać z inwestycji. Wadą inwestycji w fundusze inwestycyjne jest również brak możliwości bezpośredniego wpływu na politykę inwestycyjną. Wady funduszy inwestycyjnych Inwestor, który rozpoczyna inwestycję w funduszu akceptuje z góry narzuconą politykę inwestycyjną. Limity inwestycyjne regulowane są prawnie i określają poziom maksymalnego zaangażowania funduszu w walory jednego podmiotu lub w paletę instrumentów, w jakie fundusz może inwestować zgromadzone przez siebie środki pieniężne. Takie ograniczenia zwiększają bezpieczeństwo inwestycji, jednak jednocześnie mogą powodować zmniejszenie potencjalnych zysków. Tak jak w każdą inną inwestycję tutaj również wpisane jest ryzyko inwestycyjne. Inwestycje w fundusze są bardziej narażone na ryzyko niż zdeponowanie pieniędzy na rachunku bankowym. Wady funduszy inwestycyjnych Pomimo tego, że występuje tutaj dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, nie daje to żadnych gwarancji osiągania dochodów bez poniesie strat.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.