Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Gospodarka > Wolny rynek

Wolny rynek

Wolny rynek to taki system rynkowy, gdzie do wymiany dóbr dochodzi poprzez dobrowolnie zawieranych transakcji między dwiema stronami. Wolny rynek Jedną ze stron jest podmiot kupujących, drugą sprzedający. Cena również ustalona jest przez nich w sposób dobrowolny.

Jeśli mówimy o wolnym rynku, to myślimy o sytuacji, w której zarówno kupujący, jak i sprzedający nie ulegają żadnym wpływom, ani nie podlegają żadnym ograniczeniom lub przymusom. Takie ograniczenia mogłyby być wystosowywane ze strony podmiotów zewnętrznych, chociażby ze strony władzy państwowej. Wolny rynek Wszystkie szczegóły oraz warunki transakcji oparte są na zasadach obopólnej zgody. Zupełnie antagonistyczny do wolnego rynku jest rynek regulowany.

To popyt i podaż świadczą o tym, jak wygląda suma poszczególnych i dobrowolnych transakcji, które odbywają się na wolnym rynku. W czasie, gdy dochodzi do zawierania transakcji pomiędzy kupującymi, a sprzedającymi – czyli wówczas, gdy zachodzą mechanizmy rynkowe – następuje ustalanie równowagi rynkowej. W takiej sytuacji dochodzi bowiem do zrównania się popytu z podażą. Wolny rynek Efektem tej sytuacji jest również ustalenie tak zwanej ceny równowagi.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.