Znajdujesz się tutaj: agentubezpieczeniowybartosiak.pl > Fundusze inwestycyjne > Zalety funduszy inwestycyjnych

Zalety funduszy inwestycyjnych

Do najważniejszych zalet funduszy inwestycyjnych zaliczyć należy: dywersyfikację portfela, profesjonalne zarządzanie, niższe koszty transakcyjne ponoszone przez fundusz, Zalety funduszy inwestycyjnych dużą płynność inwestycji, elastyczność wyboru strategii inwestycyjnej, bezpieczeństwo lokowanych środków, usługi dodatkowe dla uczestników funduszy, lokowanie możliwie małych kwot oraz możliwość szybkiej zamiany inwestycji na gotówkę. Poprzez dywersyfikację portfela należy rozumieć takie rozmieszczenie inwestowanych środków pieniężnych, aby w możliwie największym stopniu ograniczyć ryzyko inwestycji. W przypadku funduszy inwestycyjnych dywersyfikacja oznacza dla inwestora indywidualnego możliwość ograniczenia ryzyka

inwestycyjnego w takim samym stopniu jak bardzo zamożni klienci poprzez inwestycję nawet niewielkiej kwoty. Zalety funduszy inwestycyjnych Dywersyfikacja oznacza również to, iż strata poniesiona na jednym instrumencie finansowym może być rekompensowana zyskiem na innym instrumencie. Fundusze inwestycyjne posiadają wysoką płynność inwestycji. Pozwala ona na szybkie i łatwe nabycie bądź zbycie danego instrumentu finansowego. Istnieje tutaj możliwość wybrania dogodnego dla inwestora momentu rozpoczęcia inwestycji i nabycia tytułów uczestnictwa, jak również dogodnego dla inwestora momentu zakończenia inwestycji. Fundusze inwestycyjne mają, bowiem obowiązek odkupywania jednostek uczestnictwa na każde żądanie uczestnika. Zaletą inwestycji w fundusze inwestycyjne jest również bezpieczeństwo inwestycji. Zalety funduszy inwestycyjnych Funkcjonowanie i lokowanie zgromadzonych środków pieniężnych przez fundusze inwestycyjne podlegają regulacją prawnym, które m.in. narzucają określone limity lokowania środków w sam instrument oraz przechowywanie powierzonych aktywów w banku depozytowym.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.